VTK Foto Inbjuder till

Fotoutflykt till Bergrum från Kalla krigets dagar

Tid: 14 november kl 18.00 - c:a 20.30

Plats : Någonstans i centrala Göteborg, mer info via mail till dem som kommer

Vi gjorde en liknande utflykt hösten 2014. Nu gör vi om detta till ett annat bergrum, denna gång beläget centralt i Göteborg.
Det är ett gammalt bergrum som användes av civilförsvaret under kalla kriget.
Detta faller inom den populära kategorin ”Övergivna platser”
Vi får alltså möjlighet att fo
tografera en unik miljö från denna tid.

Följande gäller:
Möte vid samlingsplatsen. Därefter går vi tillsammans till ingången till bergrummet.
Vår guide Kenneth kommer att möta oss vid bergrummet och berätta lite om dess historia och användningsområden.
Därefter blir vi insläppta för fri fotografering tills vi tröttnat på gamla kalla kriget saker, eller Kenneth tröttnat på oss. (Men han gillar bunkrar så vi får hålla på rätt länge).

Allt inomhus är fritt att fotografera, men man får inte berätta var bilden är tagen någonstans. Detaljerad information kommer till de som anmält sig.

Bergrummet är rent och i gott skick, det krävs inga speciella kläder eller annat för detta.

Klubben bjuder på kaffebröd av praktiska skäl ber vi er att själva ta med dryck.

OBS, Max 20 deltagare, ”först till kvarn” gäller.

Med tanke att detta gäller följande:
Anmälan sker via mail och priotering sker i den ordning man anmält sig.
Gäster och anhöriga kan bara komma med i mån av ledig plats.
Efter sista anmälningsdatum, 10 Nov fastställs vilka som får komma med.
De som inte får plats sätts på väntelista och meddelas vid ev. återbud.

Ansvarig från VTK Foto, Björn Kärf Tel 0706 484193


Anmälan till epost: Björn Kärf senast 10 november

Välkomna

VTK Foto, styrelsen